Informatiehuis Water - Omgevingswet

Het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet (IHW-OW) is één van de tien Informatiehuizen voor de Omgevingswet. De Omgevingswet is een grote stelselwijziging waarbij een aantal verbeterdoelen wordt nagestreefd. Het huidige Informatiehuis Water staat model voor de op te richten Informatiehuizen voor de Omgevingswet. Op deze webpagina lichten we het traject van het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet toe.

Lees meer over het Informatiehuis voor de Omgevingswet in onze position paper.