Resultaten Praktijkproef beschikbaar

11 januari 2019 Tijdens de kwartaaldemonstratie Omgevingswet op 18 december hebben we de resultaten van de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen gepresenteerd.

Informatie over peilgebieden en streefpeilen is nu te raadplegen via het Omgevingsloket, onder het tablad 'Normen en informatie'. Hiermee is de keten van bronhouder tot het loket van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) een feit!

Binnen de Praktijkproef Peilgebieden en Streefpeilen:

  • is door een vijftal bronhouders informatie aangeleverd: Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat (IJsselmeergebieden). Via een bestaande ICT-voorziening: de Centrale Distributielaag (CDL) worden deze gegevens naar het omgevingsloket geleid. Hier zijn de gegevens als open data te raadplegen.
  • hebben we ervaringen vastgelegd als “lessons learned”, zodat de opgedane kennis en ervaring ingezet kunnen worden bij besluitvorming en levering van informatie aan het DSO. 

De Praktijkproef is nu afgerond. In opdracht van het directeurenoverleg IHW verkennen we de komende maanden de mogelijkheden voor een vervolg. Meer weten over de Praktijkproef? Lees dan de eindrapportage