Nieuwe Aquo Tools!

18 juni 2018 Het Informatiehuis Water (IHW) ontwikkelt op dit moment de nieuwe Aquo Tools. Daarmee:
  • vervangen we de Aquo Domeintabellenservice en de Aquo LOC  door één toegankelijke website;
  • openen we de mogelijkheid om domeinwaarden te koppelen aan begrippen uit het woordenboek;
  • vereenvoudigen we het beheer.

We hebben gekozen voor Linked Data Theatre. Ordina voert deze opdracht voor ons uit en bouwt nu bijvoorbeeld de Aquo webservices in. Linked Data Theatre is als open source beschikbaar en wordt ook gebruikt voor de stelselcatalogus van de Omgevingswet. Met een linked data woordenboek kunnen we straks doorverwijzen naar andere woordenboeken (zoals het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water). Met de Aquo-update december 2018 willen we overstappen van de bestaande Aquo systemen naar de nieuwe. Houd onze website en nieuwsbrieven in de gaten voor meer nieuws over de Aquo Tools.