Kennismiddag over water API's

3 juli 2019 (11:30 - 17:00 uur)
LEF future center Rijkswaterstaat, Griffioenlaan 2 in Utrecht

Het Waterschapshuis, het Informatiehuis Water en het Programma Digitale Delta van Topsector Water organiseren samen op woensdag 3 juli een kennismiddag over water API’s. Tijdens deze middag gaan we samen aan de slag met de roadmap voor water API's.

Programma
11.00 uur Ontvangst & registratie 

11.30 uur Start programma
                 Presentatie 'Why datastromen - API's?'
                 Lunch & expositie
                 Aan de slag: maken roadmaps voor water API's
                 Plenaire terugkoppeling en vervolgacties
16.30 uur Afsluiting & borrel          

Kennisuitwisseling staat deze dag centraal, maar ... 
We gaan ook met elkaar aan de slag om tot een aanpak voor open water API's te komen. Tijdens de expositie presenteren verschillende partijen (bedrijven, overheden en kennisinstellingen) hun visie, aanpak, ideeën, voorbeelden en oplossingen voor water API's. Ook wordt er tijdens de lunch een beeld gegeven welke kaders er de afgelopen tijd al zijn ontwikkeld. Deze kaders vormen de randvoorwaarden waarbinnen de water API's kunnen worden vormgegeven. Wij geloven erin dat een gezamenlijke aanpak binnen de Nederlandse watersector leidt tot betere data-uitwisseling en toename van herbruikbare oplossingen.  

Aanmelden

Wat de oogst is van deze kennismiddag, is geheel aan u. Door deel te nemen, beslist u mee! Om de grootte van de groep in de hand te houden, vragen we u het aantal deelnemers per organisatie beperkt te houden. Aanmelden kan tot en met 26 juni 2019.
Tot ziens op 3 juli!