Mede mogelijk gemaakt door IHW

Op deze pagina vindt u kort en bondig een overzicht van wat het Informatiehuis Water in zijn eerste programmaperiode gedaan heeft. Noem het onze portfolio. Resultaten en activiteiten van de mijlpalen, vindt u op deze site onder producten, diensten en informatiebeleid.
  • Aquo-standaard succesvol ingebed rond het thema waterkwaliteit; o.a. zwemwater.nl, Kaderrichtlijn Water, Bestrijdingsmiddelenatlas;
  • Tools Waterkwaliteitsportaal, Aquo-kit gerealiseerd;
  • Spoorboekje Waterkwaliteit - regie op informatiestromen;
  • Nulmeting Aquo-standaard;
  • Verankering van metingen met de bodemwereld;
  • Open-databeleid waterschappen, vastgesteld door Unie van Waterschappen;
  • Waterveiligheidsportaal in ontwikkeling, waarmee vanaf 2017 op een goede en vertrouwde manier informatie uitgewisseld kan worden voor het beoordelen en versterken van waterkeringen.