Over het IHW

Het Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsprogramma binnen de watersector. Samen met waterbeheerders werken we aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water.

Hierdoor is het IHW de digitale schakel tussen waterbeheerders. We stimuleren de onderlinge samenwerking en interactie. Bovendien ontlasten we de waterbeheerder bij structurele informatiebehoeftes van buitenaf, zoals landelijke programma’s, rapportageverplichtingen en overige datasets.

Het IHW is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincies en de waterschappen en opgericht in 2010.