Informatiehuis Water - Omgevingswet

Het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet (IHW-OW) is één van de tien Informatiehuizen voor de Omgevingswet. De Omgevingswet is een grote stelselwijziging waarbij een aantal verbeterdoelen wordt nagestreefd. Het huidige Informatiehuis Water staat model voor de op te richten Informatiehuizen voor de Omgevingswet. Op deze webpagina lichten we het traject van het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet toe.

Twee kwartiermakers, één vanuit Rijkswaterstaat en één vanuit de Unie van Waterschappen staan aan de wieg van het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet. Zij hebben de opdracht om aan de beslisinformatie over het Informatiehuis Water voor de Omgevingswet te werken. De besluitvorming hierover op bestuurlijk niveau vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2018. Lees meer over het Informatiehuis voor de Omgevingswet in onze position paper.