Ook Landelijke Enquête Waterkwaliteit met IM Metingen

28 februari 2018 Het is weer tijd voor de Landelijke Enquête Waterkwaliteit (LEW). De waterschappen en Rijkswaterstaat leveren hiervoor elk jaar hun monitoringgegevens aan. Een routineklus dus? Niet helemaal, want dit jaar moeten de gegevens op een andere manier aangeleverd worden en dat vraagt om extra aandacht.

Zoals bekend verzorgt het Informatiehuis Water (IHW) sinds 2011 het proces rondom de LEW. Recent hebben we de waterschappen en Rijkswaterstaat gevraagd om de chemische en biologische monitoringgegevens uit 2017 te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt voor diverse Nederlandse en Europese rapportages en voor incidentele informatievragen. Daarmee bieden we waterbeheerders wat lucht in de hoeveelheid informatievragen van derden. Volgens het principe: eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik.

Wat is nieuw?

Net als vorig jaar voeren de oppervlaktewaterbeheerders hun chemische en biologische meetgegevens in in de Aquo-kit. Maar toch moet het dit jaar anders dan in 2017. De meetgegevens moeten nu in het IM Metingen CSV-formaat aangeboden worden. Vanaf begin 2018 accepteert Aquo-kit alleen nog maar importbestanden conform IM Metingen. Meer informatie over IM Metingen vindt u op onze Aquo website.
Hoe u uw oude meetbestanden kan omzetten naar een IM Metingen CSV-bestand, kunt u lezen in het Stappenplan Conversie CSV-bestanden

Om deze gegevens gaat het:

  • Volledig overzicht van alle chemische gegevens 2017 gemeten in oppervlaktewater;
  • Volledig overzicht van alle biologische gegevens 2017 gemeten in oppervlaktewater;
  • Overzicht van alle meetpuntcodes met bijbehorende x/y-coördinaten, in het nationale Rijks Driehoeksstelsel.

Het IHW controleert de aangeboden gegevens op volledigheid en publiceert ze daarna op het Waterkwaliteitsportaal. Zo kunnen er op elk gewenst moment gegevens worden opgevraagd en eenvoudig rapportages worden gemaakt.
De waterbeheerders hebben tot en met  25 april 2018 de tijd om hun chemische meetgegevens aan te leveren. Voor hun biologische meetgegevens hebben ze tot en met 27 juni 2018 de tijd.

Voor welke rapportages is de LEW?

De volgende rapportages maken onder andere gebruik van de ingewonnen gegevens: de Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan, De Staat van ons Water (Ministerie van I&W), Balans voor de Leefomgeving (PBL) en de Bestrijdingsmiddelenatlas in Oppervlaktewater (Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden en Rijkswaterstaat). Gegevens van het MNLSO worden gebruikt bij de evaluatie van het mestbeleid. Gegevens van het LMGBM worden tevens gebruikt om de beleidsdoelstellingen van de 2e Nota duurzame gewasbescherming te kunnen evalueren. 

Hoe we omgaan met de verstrekking van informatie aan derden leest u in ons informatiebeleid. 

Voor meer informatie over de Landelijke Enquête Waterkwaliteit kunt u terecht bij onze servicedesk