Advies over beheer Digitale Delta

15 december 2017 De afgelopen maanden hebben we bij het Informatiehuis Water gewerkt aan een verkenning voor het beheer van de Digitale Delta. De resultaten van deze verkenning hebben we verwerkt in een adviesrapport.

Dit adviesrapport Verkenning Beheer Digitale Delta is vanaf nu beschikbaar. Tijdens de verkenning hebben we interviews afgenomen onder gebruikers en leveranciers om hun visie op het beheer van de Digitale Delta API's in beeld te krijgen. Een API is een set aan definities waarmee softwareprogramma's onderling kunnen communiceren.

In dit rapport schetsen we een aantal opties om tot een toekomstbestendig en dynamisch beheer van een API te komen. Ook geven we hierin advies over de opties voor beheer. Dit advies is gericht aan de werkgroep, die de technische standaard verder ontwikkelt en die volgens consensus tot een voorgestelde versie komt. Die voorgestelde versie wordt ter accordering voorgelegd aan de standaardiseringscommissie (het CCvD-A genaamd, met A voor API).  

We danken alle geïnterviewden hartelijk voor hun bijdragen. De interviews gaven een divers beeld van de ideeën rondom de ontwikkeling van de Digitale Delta en van de behoeften van gebruikers en leveranciers. We hebben er vertrouwen in dat we de interviews recht hebben gedaan in het adviesrapport.