Wat doet IHW in 2018?

22 november 2017 Naast het continueren van het beheer & onderhoud Aquo-standaard, beheer & onderhoud informatiesystemen en coördinatie informatiestromen (de bestaande dienstverlening), blijven we ook in 2018 de aansluiting zoeken bij de wensen van de waterbeheerders.

Met de focus op onder andere de volgende activiteiten:

  • opleveren van het Maatregelen ROR (Richtlijn Overstromingsrisico's).
  • doorontwikkelen Waterveiligheidsportaal (WVP): we gaan verkennen of het WVP ook de gegevensuitwisseling voor de Zorgplicht van primaire keringen kan faciliteren. Hiervoor stellen we in 2018 een business case op.
  • doorontwikkelen Aquo-standaard: we gaan verder met internationalisering, we versterken de aansluiting met andere standaarden (met linked data) en we verkennen mogelijkheden tot vereenvoudiging. 
  • doorontwikkelen informatiesystemen: we gaan de Aquo-kit aanpassen aan de nieuwe maatlatten, we zetten in op het verbeteren van de functionaliteit en kwaliteit van het Waterkwaliteitsportaal en we laten de beheeromgeving voor de Aquo-domeintabellen aansluiten op andere informatiestandaarden in Nederland.

Bovenstaande is slechts een deel van de taken die wij in 2018 oppakken. Wilt u weten wat we nog meer gaan doen? Kijk dan in ons jaarplan 2018!

 

Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water Grondwater Waterveiligheid WKP Aquo Organisatie