Gebruikersdag Waterveiligheidsportaal

27 november 2017 Een half jaar na de oplevering van het Waterveiligheidsportaal (WVP) hebben we samen met de gebruikers de balans opgemaakt door de eerste ervaringen en wensen ter verbetering met elkaar te delen. Dit deden we op 16 november 2017 tijdens de eerste gebruikersdag voor het Waterveiligheidsportaal.

Opening

Erik Kraaij, directeur Programmering en Samenwerking van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), opende als opdrachtgever van het Waterveiligheidsportaal deze dag. Hierin gaf hij aan zeer tevreden te zijn met het WVP en met een positieve blik de doorontwikkeling van het portaal tegemoet te zien.

Gebruikers

Vervolgens deelden drie gebruikers, vanuit verschillende rollen, hun ervaringen met het WVP en lichtte het HWBP haar wensen voor het WVP toe. Het WVP wordt gebruikt door:

  • de keringbeheerders, verantwoordelijk voor de beoordeling van de primaire waterkeringen;
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder op het beoordelingsproces;
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): verantwoordelijk voor het versterkingsprogramma;
  • het Directoraat Generaal Ruimte en Water (DGRW), rapporteert aan het einde van de beoordelingsronde (2023) aan de bewindspersoon.

Al deze verschillende gebruikers waren aanwezig op 16 november. Ook van hen kregen we veel positieve geluiden te horen over het WVP: 

  • het portaal werkt intuïtief, heel plezierig en makkelijk;
  • het portaal is overal toegankelijk;
  • fijn dat er nu een éénduidige ingang is voor het beoordelen;
  • het wordt heel inzichtelijk weergegeven. 

Opbrengst van de dag

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten en wensen ter verbetering. Zo hebben de gebruikers behoefte aan een snelle actualisatie van het Nationaal Basisbestand Primaire Waterkeringen (NBPW), aan meer flexibiliteit in de zogenoemde conformiteitscheck in het beoordelingsproces, aan (automatische) meldingen bij diverse stappen in het portaal, aan meer instructie bij het uploaden van GIS-bestanden en aan het inzichtelijk maken van de workflow in het portaal. 

Twee wensen: een helpfunctie en de mogelijkheid om alleen als HWBP kijkrechten te hebben, konden we ter plekke vervullen. Sinds kort beschikt het portaal namelijk over een wiki (help-knop rechtsboven op de homepage) en is het mogelijk om als HWBP-er een account met alleen kijkrechten aan te vragen via servicedesk@ihw.nl.

Concluderend kunnen we stellen dat het proces van informatievoorziening Waterveiligheid op stoom komt en een echte informatiestroom wordt. Zes keringbeheerders hebben inmiddels trajecten beoordeeld en ingediend bij het ILT. Van veel van deze trajecten is het beoordelingsproces geheel afgerond. Dit is allemaal zichtbaar in het landelijk veiligheidsbeeld.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde eerste gebruikersdag. Met een tevreden opdrachtgever en tevreden gebruikers kunnen we ook niet anders dan zeer tevreden zijn. Allen, hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

In de toekomst volgen er ongetwijfeld meer gebruikersdagen voor het Waterveiligheidsportaal. We gaan nadenken over de vorm waarin we dat willen doen, waarbij we zoveel mogelijk willen aanhaken bij reeds bestaande initiatieven, om zo de samenwerking in de sector op het gebied van informatievoorziening te kunnen versterken.

Klik hier om het complete verslag van de eerste gebruikersdag voor het Waterveiligheidsportaal te lezen. Voor meer informatie over het WVP kunt u contact met ons opnemen via servicedesk@ihw.nl.

Alle artikelen op deze site over

Waterveiligheid