Tijdelijke database grondwaterkwaliteit krijgt vorm

29 augustus 2017 De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van de tijdelijke database grondwaterkwaliteit. De ‘constructie’ staat inmiddels. We zijn nu zover dat we gaan testen.

In de testperiode vullen we de database met grondwaterkwaliteitsgegevens van een paar provincies. Wanneer de resultaten uit de testen positief zijn, gaan we verder met het vullen van de database, totdat de gegevens van alle provincies erin zitten. De planning is dat eind 2017 alle provinciale grondwaterkwaliteitsgegevens zijn opgenomen in de tijdelijke database grondwaterkwaliteit. Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van de levering van de datasets door de provincies, maar hierover zijn inmiddels goede afspraken gemaakt.

Waarom een tijdelijke database? 
Om de verplichtingen voor de KRW-rapportages en het beheren van de provinciale grondwaterkwaliteitsgegevens te faciliteren, totdat de Basis Registratie voor de Ondergrond (BRO) gereed is voor ‘grondwatersamenstellingsonderzoek’. In Nederland verzamelen de provincies, via hun monitoringprogramma’s, grondwaterwaterkwaliteitsgegevens voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en eigen beleidsdoelen. Tot 2010 nam TNO deze monitoringgegevens op in het Dinoloket. Sindsdien worden er geen gegevens meer ingewonnen en centraal beheerd in het Dinoloket. Met de tijdelijke database grondwaterkwaliteit gaan we ervoor zorgen dat dit wel weer gebeurt. Het Informatiehuis Water doet dit voor de provincies in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De tijdelijke database grondwaterkwaliteit gaat, door de inname van monitoringgegevens, de informatiestroom voor onder andere de chemische toestandsbepaling van de KRW-grondwaterlichamen faciliteren. Daarnaast wordt het een centrale plek voor het publiek beschikbaar stellen van grondwaterkwaliteitsgegevens. Uiteraard gebeurt dit alles conform de Aquo-standaard, zodat de gegevens op uniforme wijze uitgewisseld kunnen worden.  

Alle artikelen op deze site over

Grondwater