Provincies voeren chemietoets grondwater uit

15 juni 2017 De provincies hebben dit jaar een tussentijdse toestandsbepaling grondwaterchemie voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda staan. Hiervoor heeft het Informatiehuis Water (IHW) op 8 juni een KRW-werksessie georganiseerd.

Tijdens deze werksessie hebben de KRW-regiotrekkers grondwatermonitoring met ondersteuning van het IHW de chemische grondwaterkwaliteitsgegevens getoetst en beoordeeld in de Aquo-kit. Voor deze toetsing en beoordeling zijn gegevens uit de dataset grondwater 2015-2016 gebruikt. De deelnemers hebben aangegeven dat de Aquo-kit goed functioneert en de werksessie nuttig te vinden.

Aansluitend op de werksessie is over de tijdelijke database grondwaterkwaliteit gesproken, die het IHW momenteel ontwikkelt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu was als opdrachtgever van het project ook hierbij aanwezig. De ontwikkeling loopt volgens planning; momenteel zijn we vanuit het IHW bezig met het uitvoeren van een aantal controles op de dataset van de provincie Gelderland. Op basis hiervan maken we een voorbeeldbestand, waarmee de provincies straks hun datasets kunnen voorbereiden voor opname in de tijdelijke database grondwaterkwaliteit. De planning is dat eind 2017 de provinciale grondwaterkwaliteitsgegevens zijn opgenomen in de tijdelijke database grondwaterkwaliteit.

Alle artikelen op deze site over

Grondwater