Het Waterveiligheidsportaal werkt echt!

20 juni 2017 Begin juni heeft het Waterveiligheidsportaal (WVP) zijn echte vuurdoop gehad. Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste keringbeheerder een dijk beoordeeld in het WVP. Een prachtige mijlpaal!

Vanaf 1 april dit jaar is het WVP in de lucht. Via het WVP leggen keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) de beoordelingsresultaten van hun primaire waterkeringen voor aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Vervolgens voert ILT de beoordeling van het proces en de conformiteitscheck uit in het portaal. Daarna kunnen keringbeheerders de dijken, die versterkt moeten worden, via het WVP aanmelden bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Waterschap Vallei en Veluwe heeft samen met ILT het beoordelingstraject inclusief conformiteitscheck in het WVP succesvol doorlopen. Het resultaat hiervan is direct zichtbaar in het landelijk veiligheidsbeeld. Reden genoeg voor Jan Strijker, projectmanager van het WVP, om, mede namens het HWBP, het team van Vallei en Veluwe te feliciteren met hun resultaat.

Ook het waterschap Rivierenland heeft inmiddels een zestal beoordelingstrajecten met succes ingevoerd in het WVP. Met deze eerste ervaringen op zak, zien we het gebruik van het WVP vol vertrouwen tegemoet.

 

Alle artikelen op deze site over

Waterveiligheid