Met elkaar houden we de Aquo-standaard levend

7 juni 2017 De Aquo-standaard is de uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Net als elke andere taal is ook de Aquo-standaard een levend geheel, dat onderhouden dient te worden. Dit kunnen we alleen met elkaar doen. Een ieder kan een wijziging op de Aquo-standaard indienen, maar daarmee zijn we er nog niet.

Een wijziging, die een middelgrote of grote impact op de Aquo-standaard heeft, dient beoordeeld te worden. Dit gebeurt in een technische werkgroep of in een expertgroep.
Een expertgroep heeft als doel om inhoudelijk consensus te bereiken over een wijziging. Vervolgens heeft een expertgroep de verantwoordelijkheid om advies over een wijziging uit te brengen aan het Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden (CvD-D). Een expertgroep komt twee keer per jaar bijeen. Voor de vakgebieden Afvalwaterketen, Chemie en Ecologie zijn er al expertgroepen actief. 

Het doel van de technische werkgroep is om technisch consensus te bereiken over een wijziging (op welke manier kan de wijziging het best doorgevoerd worden in het model zodat het in de softwarepakketten geïmplementeerd kan worden). Ook de technische werkgroep heeft de verantwoordelijkheid om advies uit te brengen aan het CCvD-D. Daarnaast denkt de technische werkgroep mee over welke technische formaten gehanteerd moeten worden. De technische werkgroep komt twee keer per jaar samen. Er zijn twee technische werkgroepen:

  • technische werkgroep Metingen  – dit is een gezamenlijke werkgroep met SIKB. In deze werkgroep worden alle wijzigingen behandeld, die betrekking hebben op het Informatiemodel Metingen, dit model vervangt UM Aquo Metingen;
  • technische werkgroep Aquo – in deze werkgroep worden de overige technische wijzigingen besproken.

In de afgelopen maanden hebben de expertgroepen en technische werkgroepen zich verdiept in de wijzigingsvoorstellen voor de Aquo update van december 2017. Hiermee hebben ze bijgedragen aan een goede standaard. 

Meer informatie over de expertgroepen en technische werkgroepen vindt u op de Aquo-website.

Wilt u meehelpen om de Aquo-standaard levend te houden? Meld u dan aan voor één van de expertgroepen of technische werkgroepen!

Alle artikelen op deze site over

Aquo