Nieuws

Resultaten 1 - 10 van 36

Het Waterveiligheidsportaal werkt echt!

gepubliceerd op: 20-06-2017

 | 

Nieuws

Begin juni heeft het Waterveiligheidsportaal (WVP) zijn echte vuurdoop gehad. Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste keringbeheerder een dijk beoordeeld in het WVP. Een prachtige mijlpaal!

Provincies voeren chemietoets grondwater uit

gepubliceerd op: 15-06-2017

 | 

Nieuws

De provincies hebben dit jaar een tussentijdse toestandsbepaling grondwaterchemie voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda staan. Hiervoor heeft het Informatiehuis Water (IHW) op 8 juni een KRW-werksessie georganiseerd.

Met elkaar houden we de Aquo-standaard levend

gepubliceerd op: 07-06-2017

 | 

Nieuws

De Aquo-standaard is de uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Net als elke andere taal is ook de Aquo-standaard een levend geheel, dat onderhouden dient te worden. Dit kunnen we alleen met elkaar doen. Een ieder kan een wijziging op de Aquo-standaard indienen, maar daarmee zijn we er nog niet.

Succesvol overleg met gebruikers Aquo-kit / WKP

gepubliceerd op: 23-05-2017

 | 

Nieuws

Op 17 mei zijn veel waterbeheerders naar Amersfoort gekomen voor het gebruikersoverleg (GO) Aquo-kit / Waterkwaliteitsportaal (WKP). We hebben met elkaar gesproken over de ontwikkelingen, die voor Aquo-kit en WKP op de rol staan.

Aquo-wijzigingen via sharepoint

gepubliceerd op: 23-05-2017

 | 

Nieuws

Wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard publiceren we op een nieuwe manier, namelijk via de Aquo-sharepoint site.

Dienstverlening IHW onder druk

gepubliceerd op: 16-05-2017

 | 

Nieuws

Al enige tijd is het verloop van IHW-medewerkers dusdanig groot dat onze dienstverlening onder druk staat.

Samenwerken aan een veiliger Nederland, vanaf nu ook met het Waterveiligheidsportaal

gepubliceerd op: 01-05-2017

 | 

Nieuws

Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze primaire waterkeringen, zoals dijken, sluizen en gemalen. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

Dijken beoordelen = informatie uitwisselen

gepubliceerd op: 01-05-2017

 | 

Nieuws

"Dijken beoordelen betekent informatie uitwisselen. Het Waterveiligheidsportaal (WVP) is gebouwd om dit soepel te laten verlopen. Het zal de keringbeheerders straks heel veel werk schelen", aldus Jan Strijker, projectleider WVP. Vanaf 2017 zijn nieuwe veiligheidsnormen van kracht, gebaseerd op de overstromingskans en niet meer op de overschrijdings...

Waterveiligheidsportaal, van ontwikkeling naar realisatie

gepubliceerd op: 01-05-2017

 | 

Nieuws

De opdracht, die we van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) kregen, was helder: "focus je op de processen ‘beoordelen’ en ‘versterken’ van waterkeringen. En zet het Waterveiligheidsportaal zo op dat later andere processen, zoals de zorgplicht en monitoring, er ook een plaats in kunnen krijgen."

Waaraan werkte IHW in 2016?

gepubliceerd op: 20-04-2017

 | 

Nieuws

Het complete overzicht van onze activiteiten leest u in ons jaarverslag. Hieronder vindt u alvast enkele high lights: