Nieuws

Resultaten 1 - 10 van 39

Nieuw boekje met begrippen over waterveiligheid

gepubliceerd op: 15-08-2017

 | 

Nieuws

Eind juni heeft STOWA een nieuw boekje gepubliceerd over begrippen in de wereld van waterveiligheid.

Programma IHW-netwerkdag bekend!

gepubliceerd op: 17-07-2017

 | 

Nieuws

Het programma van de IHW-netwerkdag 2017 is bekend en staat online. We zijn trots op het programma dat wij u dit jaar kunnen bieden: van inspirerende key-note presentaties tot uitdagende workshops.

Stichting RIONED treedt toe tot CCvD-D

gepubliceerd op: 26-06-2017

 | 

Nieuws

Op 23 juni 2017 is de stichting RIONED toegetreden tot het CCvD-D (Centraal College van Deskundigen-Datastandaarden).

Het Waterveiligheidsportaal werkt echt!

gepubliceerd op: 20-06-2017

 | 

Nieuws

Begin juni heeft het Waterveiligheidsportaal (WVP) zijn echte vuurdoop gehad. Waterschap Vallei en Veluwe heeft als eerste keringbeheerder een dijk beoordeeld in het WVP. Een prachtige mijlpaal!

Provincies voeren chemietoets grondwater uit

gepubliceerd op: 15-06-2017

 | 

Nieuws

De provincies hebben dit jaar een tussentijdse toestandsbepaling grondwaterchemie voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda staan. Hiervoor heeft het Informatiehuis Water (IHW) op 8 juni een KRW-werksessie georganiseerd.

Met elkaar houden we de Aquo-standaard levend

gepubliceerd op: 07-06-2017

 | 

Nieuws

De Aquo-standaard is de uniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Net als elke andere taal is ook de Aquo-standaard een levend geheel, dat onderhouden dient te worden. Dit kunnen we alleen met elkaar doen. Een ieder kan een wijziging op de Aquo-standaard indienen, maar daarmee zijn we er nog niet.

Succesvol overleg met gebruikers Aquo-kit / WKP

gepubliceerd op: 23-05-2017

 | 

Nieuws

Op 17 mei zijn veel waterbeheerders naar Amersfoort gekomen voor het gebruikersoverleg (GO) Aquo-kit / Waterkwaliteitsportaal (WKP). We hebben met elkaar gesproken over de ontwikkelingen, die voor Aquo-kit en WKP op de rol staan.

Aquo-wijzigingen via sharepoint

gepubliceerd op: 23-05-2017

 | 

Nieuws

Wijzigingsvoorstellen op de Aquo-standaard publiceren we op een nieuwe manier, namelijk via de Aquo-sharepoint site.

Dienstverlening IHW onder druk

gepubliceerd op: 16-05-2017

 | 

Nieuws

Al enige tijd is het verloop van IHW-medewerkers dusdanig groot dat onze dienstverlening onder druk staat.

Samenwerken aan een veiliger Nederland, vanaf nu ook met het Waterveiligheidsportaal

gepubliceerd op: 01-05-2017

 | 

Nieuws

Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze primaire waterkeringen, zoals dijken, sluizen en gemalen. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.