Werksessies KRW-toestandsbepaling 2018 Oppervlaktewater

25 april 2018 (09:30 - 16:00 uur)
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd  
Woensdag 25 april 2018 van 09.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.00 uur

Doelgroep  
KRW-coördinatoren / monitoringmedewerkers Oppervlaktewater

Locatie  
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Onderwerp    
In het Spoorboekje KRW informatievoorziening 2018 is aangegeven dat ook in 2018 weer een tussentijdse KRW-toestandsbepaling uitgevoerd zal worden. Deze dient 27 juni gereed te zijn, zodat deze na de zomervakantie verwerkt kan worden in tussentijdse versies van de factsheets oppervlaktewater. De afgelopen jaren zijn gezamenlijke werksessies een nuttige voorbereiding op deze toestandsbepaling gebleken. Daarom organiseert het IHW wederom werksessies voor de KRW-toestandsbepaling. 

Het is mogelijk om aan één of beide werksessies deel te nemen:

  •  9.30-12.30 uur: werksessie toetsing en toestandsbepaling vis en fytoplankton
  • 13.00-16.00 uur: werksessie toetsing en toestandsbepaling macrofauna en overige waterflora.

Voor het uitvoeren van de KRW-toestandsbepaling met Aquo-kit verzoeken wij u vriendelijk om het Stappenplan KRW-beoordeling te volgen. De bijgewerkte versie hiervan is beschikbaar op onze website. Tijdens de werksessies kunnen we ervaringen bij de toetsing en beoordeling aan de hand van dat Stappenplan met elkaar bespreken. 

Aanmelden 
U kunt zich voor één of meerdere werksessies aanmelden door uiterlijk 19 april 2018 een e-mail te sturen naar servicedesk@ihw.nl. Vriendelijk verzoek om per werksessie (dagdeel) niet meer dan één vertegenwoordiger per waterbeheerder aan te melden.  Graag bij uw aanmelding aangeven of u gebruik wilt maken van de lunch.

Alle artikelen op deze site over

Oppervlakte water WKP