Technische werkgroep Aquo, Metingen en SIKB0101

2 november 2017 (09:00 - 12:30 uur)
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd  
Donderdagochtend 2 november 2017 van 09:00 tot 12:30 uur  

Locatie
  
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Doelgroep 

  1. Softwareleveranciers (zoals: projectleiders, productmanagers, architecten).
  2. Regievoerders informatievoorziening vanuit de verschillende overheden die opdrachten verlenen aan softwareleveranciers (zoals: servicemanagers, applicatiemanagers, productmanagers, functioneel beheerders).

Onderwerp  
De wijzigingsvoorstellen hiervoor zijn tijdig ingediend.

We beginnen met de technische werkgroepen Aquo en SIKB0101. Halverwege de ochtend gaan we verder met de technische werkgroep Metingen. 

Er zijn twee technische werkgroepen:

  • technische werkgroep Metingen – specifiek gericht op het Informatiemodel Metingen (gezamenlijke werkgroep met SIKB)
  • technische werkgroep Aquo – alle overige Aquo informatiemodellen 

Het doel van de technische werkgroep is de implementatie te bevorderen van de Aquo-standaard in door waterbeheerders gebruikte softwarepakketten. Concreet betekent dit dat de technische werkgroep consensus bereikt over een wijziging. De werkgroepleden beoordelen alle technische aspecten van wijzigingen. Dus, hoe wijzigingen het beste doorgevoerd kunnen worden in het model, zodat ze ook in softwarepakketten goed te implementeren zijn.

De verantwoordelijkheden van de technische werkgroep:

  • adviseren van IHW en het Centraal College van Deskundigen over de wijzigingsverzoeken;
  • over te gebruiken technische formaten;
  • testen van de pre-Aquo-producten in pilots;
  • adviseren van IHW op allerlei onderdelen die drempelverlagend werken om de standaard ingebed te krijgen.


Aanmelden
  
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst? Meld u dan uiterlijk 26 oktober 2017 aan via servicedesk@ihw.nl.

Alle artikelen op deze site over

Aquo