Aquo Expertgroep Ecologie

4 oktober 2017 (09:30 - 11:30 uur)
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd 
Woensdag 4 oktober 2017 van 09.30 tot 11.30 uur

Doelgroep  
Leden van de Expertgroep Ecologie 

Locatie  
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Onderwerp  
Het IHW beheert de Aquo-standaard als gegevensstandaard voor de sector water. De Aquo-standaard staat niet stil, maar groeit mee met de ontwikkelingen in het waterbeheer. Voor het aanpassen van de Aquo-standaard dienen gebruikers wijzigingsvoorstellen (Request for Change – RfC) in. Voor het afhandelen van de RfC’s kent het IHW de Aquo-beheerorganisatie. Eén van de onderdelen van deze beheerorganisatie zijn de Aquo Expertgroepen. Ongeveer twee keer per jaar komen zij een dagdeel bij elkaar om de ingediende wijzigingsvoorstellen inhoudelijk te beoordelen. Momenteel zijn voor de werkvelden Chemie, Afvalwaterketen en Ecologie al expertgroepen actief. Het doel en de werkwijze van een expertgroep staan beschreven op onze Aquo-website via http://www.aquo.nl/update/wijzigingsprocedure/. Nadere informatie volgt t.z.t.

Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan de Expertgroep Ecologie?  Neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.