Aquo Expertgroep Ecologie

4 oktober 2017 (09:30 - 11:30 uur)
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Datum en tijd 
Woensdag 4 oktober 2017 van 09.30 tot 11.30 uur

Doelgroep  
Leden van de Expertgroep Ecologie 

Locatie  
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Onderwerp   

Het IHW beheert de Aquo-standaard: de uniforme taal voor de uitwisseling van gegevens binnen voor de watersector. Een taal leeft. Zo groeit ook de Aquo-standaard mee met de ontwikkelingen in het waterbeheer. Gebruikers kunnen wijzigingsvoorstellen (Request for Change – RfC) op de Aquo-standaard indienen. Voor het afhandelen van RfC’s hebben we samen met de gebruikers de wijzigingsprocedure vastgesteld. Conform deze procedure beoordelen de Aquo Expertgroepen de ingediende wijzigingsvoorstellen op inhoud. Hiervoor komen ze circa twee keer per jaar bijeen.Voor de werkvelden Chemie, Afvalwaterketen en Ecologie zijn al enige tijd expertgroepen actief. En nu is er ook één voor Waterveiligheid / -systeem. Het doel en de werkwijze van een expertgroep staan beschreven op onze Aquo-website. 

De agenda en eventuele vergaderstukken sturen wij circa een week van tevoren aan de deelnemers toe.

Aanmelden 
Wilt u deelnemen aan de Expertgroep Ecologie?  Neem dan contact met ons op via servicedesk@ihw.nl.