Centraal College van Deskundigen Datastandaarden

24 november 2017 (10:00 - 12:00 uur)
Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Centraal college van Deskundigen Datastandaarden

Datum en tijd
Vrijdagochtend 24 november 2017 van 10:00 tot 12:00 uur

Locatie

Informatiehuis Water, Stationsplein 89 in Amersfoort

Doelgroep
Gebruikers van  de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO

Onderwerp
Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden is een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW. Het CCvD Datastandaarden is het besluitvormend orgaan voor de standaarden SIKB0101, SIKB0102 en AQUO. Het CCvD vergadert drie à vier keer per jaar. 
Meer informatie over de vergaderdata en de verslagen.